fbpx

Kotiin tuotettavat tukipalvelut

Palvelut toteutetaan niiden lakisääteisen tarkoituksen ja tavoitteiden toteuttamiseksi yksilön itsenäistä elämää ja elämäntapaa kunnioittaen. Tarvittaessa räätälöimme ratkaisunmukaisia palveluita esiin nousseiden tarpeiden mukaisesti.

w

Avustettava, Salo

”Avustaja.fi kanssa asiointi on sujuvaa sekä vastaanotto aina ystävällinen ja lämmin”

Henkilökohtainen apu

Itsenäisen elämän tukena

Asiakasta avustetaan henkilökohtaisesti niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta joista hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa palvelun saajaa toteuttamaan omia valintojaan päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Avustaja kotiin

Kotiapu

Avustaja kotiin on kotiin tuotettava, asiakkaan palvelutarvetta vastaava ei-ammatillinen palvelu. Palvelu kattaa ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Avustaja kotiin-palvelu ei ole hoidollista, vaan voi sisältää esimerkiksi huolenpitoa, saattoapua, ohjausta, ulkoiluapua ja ruokailuista huolehtimista. Palvelulla tuetaan kotona selviytymistä. Asiakkailla voi olla esim. oman toiminnan ohjauksen vaikeuksia, vaikeuksia kommunikoinnissa sekä valvonnan ja/tai ohjauksen tarvetta. Avustaja kotiin -palvelulla voidaan täydentää kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa tutun avustajan kanssa.

Itsenäinen elämä

w

Tarpeenmukaisuus

Suunnittelemme ja toteutamme työvuorot aina tarpeesi sekä toiveidesi mukaisesti. Mikäli henkilökohtaisen avun tarpeessasi tapahtuu muutoksia, pyrimme joustamaan tilanteen mukaisesti. Olemme lähellä ja helposti tavoitettavissa.

Itsemääräämisoikeus

Joustava ja luotettava tuki itsenäiseen elämään. Kuuntelemme tarpeitasi ja etsimme juuri oikean avustajan sinulle. Saat itse päättää missä ja milloin tarvitset avustajaa.
N

Perehdytetyt avustajat

Valitsemme avustajat kanssasi ja he saavat aina yleisen sekä asiakaskohtaisen perehdytyksen, jossa on huomioitu sinun tarpeesi, toiveesi ja tottumuksesi. Sinulla on valinnanvapaus.
Henkilökohtainen avustaja kotiin. Pyörätuolissa istuva henkilö ulkoilemassa, Helsinki

Hoitaja kotiin

Ammattillinen apu

Avustaja kotiin on kotiin tuotettava, asiakkaan palvelutarvetta vastaava ei-ammatillinen palvelu. Palvelu kattaa ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Avustaja kotiin-palvelu ei ole hoidollista, vaan voi sisältää esimerkiksi huolenpitoa, saattoapua, ohjausta, ulkoiluapua ja ruokailuista huolehtimista. Palvelulla tuetaan kotona selviytymistä. Asiakkailla voi olla esim. oman toiminnan ohjauksen vaikeuksia, vaikeuksia kommunikoinnissa sekä valvonnan ja/tai ohjauksen tarvetta. Avustaja kotiin -palvelulla voidaan täydentää kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Avustaja kotiin -kotiapu perustuu asiakkaan tarpeisiin tutun avustajan kanssa.

Toimintakyvyn alentuessa iän, sairauden tai liikuntarajoitteisuuden vuoksi voit olla oikeutettu ALV 0% tukipalveluihimme. Palvelumme on myös kotitalousvähennyskelpoista palvelua.

Omaishoidon sijaistuspalvelut

Tukea omaishoitoon

Omaishoitaja on läheinen tai perheenjäsen, joka auttaa ja tukee henkilöä sairauteen, vammaisuuteen tai korkeaan ikään liittyvien tilanteiden kanssa, joista hän ei selviytyisi omatoimisesti. Omaishoitaja huolehtii läheisensä ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta, lääkehoidosta ja mahdollisesti myös sairaanhoidollisista toimenpiteistä.
Myös omaishoitaja tarvitsee tukea! Omaishoitajalla on sitovassa omaishoitotilanteessa oikeus lakisääteiseen vapaaseen, eli vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Vapaapäivät voi pitää kuukausittain tai kerätä pidemmäksi jaksoksi.

Avustaja.fi tukee lämmöllä ja ammattitaidolla omaishoitajia palvelusetelimallilla ympäri Suomea.

Lapsiperheiden kotipalveluiden tukipalvelut

Arjen helpotusta

Lapsiperheiden kotipalveluiden tukipalvelut ovat kotiin annettavaa tukea perheiden erilaisissa elämäntilanteissa. Tukipalvelun tavoitteena on antaa konkreettista ja suunnitelmallista apua ja tukea perheen arkielämään, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa.

Tukipalvelua voi saada, kun perheen toimintakyky on alentunut tai erityisen elämäntilanteen perusteella on tullut huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Käytännön apu voi olla esimerkiksi lastenhoidossa ja kasvatuksessa sekä arjen toiminnoissa auttamista ja ohjaamista.

Miten me pystyisimme olla avustamassa teidän perheenne arkea?

Ikäihmisten tukipalvelut

Ikäihmisten tukipalveluilla olemme arjessa mukana auttamassa ja mahdollistamassa päivittäisiä toimia, joihin ikäihminen tukea tarvitsee. Palvelut voivat olla esimerkiksi liikkumista tukevia palveluita, hygienia-, ateria- tai asiointipalveluita.

Tuetun asumisen tukipalvelut

Tuetussa asumisessa asukas huolehtii itsenäisesti ruokailustaan ja ostoksistaan, mutta saattaa tarvita apua esimerkiksi kodinhoidossa tai raha-asioiden hoitamisessa. Mahdollistamme monipuolisesti tuetun asumisen tukipalveluita.

Tukihenkilöpalvelut

Tukihenkilöpalvelut toteutetaan niiden lakisääteisen tarkoituksen ja tavoitteiden toteuttamiseksi yksilön itsenäistä elämää ja elämäntapaa kunnioittaen. Tarvittaessa räätälöimme ratkaisunmukaisia tukihenkilöpalveluita esiin nousseiden tarpeiden mukaisesti.

Arvomme

Kunnioitus

Toimintamme ytimessä on aina ihminen. Kohtaamme jokaisen yksilöllisesti ja lämmöllä. Välitämme toisistamme ja haluamme edistää toistemme hyvinvointia kaikissa tilanteissa. Kunnioitamme asiakkaidemme oikeutta itsenäiseen elämään ja asumiseen omassa kodissa.

Vaikuttavuus

Haluamme parantaa palvelunsaajiemme elämänlaatua ja olla hyvä työnantaja työntekijöillemme. Toimimme ammattimaisesti ja tuemme hyvinvointialueita sosiaalipalvelujen järjestämisessä kestävällä tavalla.  Olemme positiivisia ja ratkaisukeskeisiä sekä haluamme kehittyä työssämme.

Vastuullisuus

Pidämme kiinni antamistamme lupauksista ja suoritamme tehtävämme tunnollisesti. Muistamme vaitiolovelvollisuutemme emmekä puhu palvelunsaajien, hyvinvointialueiden tai työkavereiden asioista ulkopuolisille.

Löydämme juuri oikean henkilökohtaisen avustajan

Avustajamme allekirjoittavat tärkeät arvomme ja haluavat tehdä työtä, jolla on merkitys. Kartoitamme jokaisen avustettavan tilanteen, jotta pystymme yhdistämään oikean avustajan ja avustettavan. Toiminnan ytimessä on aina ihminen.

Ole meihin yhteydessä ja me etsimme sopivan avustajan.

Ota yhteyttä

Ota meihin rohkeasti yhteyttä ja jutellaan juuri sinun tarpeistasi!

Toimimme valtakunnallisesti koko Suomessa. 

Valitse AVUSTAJA.fi

Avustaja.fi Avustajapalvelut
Avustaja.fi Avustajapalveluilla on vuosien kokemus tukipalveluiden parissa. Avustaja.fi
on luotu vastaamaan avustettavien tarpeeseen. Tekemistämme ohjaavat arvomme ja
keskiössä on aina ihminen.

Avustaja.fi

Itsenäisen elämän tukena

Virallisesti olemme Citywork Avustajapalvelut Oy eli Avustaja.fi Avustajapalvelut, mutta tuttavallisemmin meidät tunnetaan nimellä Avustaja.fi. Olemme suomalainen ja luotettava henkilökohtaisen avun palveluntarjoaja. Tarjoamme lämmöllä ja kunnioituksella tuotettuja kotiin tuotettavia tukipalveluita kotona ja kodin ulkopuolella, joista meillä on vuosien kokemus. Citywork oli ensimmäisten palveluntarjoajien joukossa 2009 tarjoamassa kunnille ammattimaista palvelua. Avustaja.fi tarjoaa ammattimaista ja luotettavaa palvelua.

Toimimme ammattimaisesti ja tuemme kuntia sosiaalipalvelujen järjestämisessä kestävällä tavalla, tehokkaasti ja laadukkaasti.
Haluamme parantaa palvelunsaajiemme elämänlaatua ja olla hyvä työnantaja avustajillemme.
Kunnioitamme asiakkaidemme oikeutta itsenäiseen elämään.