fbpx

Citywork Avustajapalveluiden
yleiset käyttöehdot

PROFIILIREKRYTOINTIJÄRJESTELMÄ-PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

 (päivitetty 27.1.2024)

Citywork Avustajapalvelut Oy (Avustaja.fi) käyttää Profiili Recruitment Oy:n Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelua, jonka alla olevat käyttöehdot työnhakijan, työnantajan ja rekrytoijan on hyväksyttävä, jotta he voisivat käyttää Avustaja.fi -palvelua. Avustaja.fi toimii Profiili Recruitment Oy:n kumppanina Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun toteuttamisessa.

 

HUOM! Työnhakija, työnantaja ja rekrytoija ovat sopimussuhteessa Profiili Recruitment Oy:öön eivätkä Avustaja.fi:n.

Tervetuloa Profiilirekrytointijärjestelmä-palveluun, joka on Profiili Recruitment Oy:n (jäljempänä myös ”me” tai ”Yhtiö”) omistama rekrytointijärjestelmä (jäljempänä ”Palvelu”). Profiili Recruitment Oy (Y-tunnus: 3107691-3) on Suomen lainsäädännön mukaisesti perustettu osakeyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Aurakatu 10 B, 20100 Turku. 

Palvelun käyttäjät jaotellaan neljään (4) eri ryhmään:

 • työnhakija (jäljempänä ”Työnhakija”, ”Käyttäjä” tai ”sinä”) käyttää Palvelua työnhakutarkoituksiin luomalla profiilin Palveluun (jäljempänä ”Profiili”)
 • työnantaja (jäljempänä ”Työnantaja”, ”Käyttäjä” tai ”sinä”) käyttää Palvelua työntekijöiden rekrytoimiseksi ja
 • rekrytoija (jäljempänä ”Rekrytoija”, ”Käyttäjä” tai ”sinä”) käyttää Palvelua yhdistääkseen Työnhakijat ja Työnantajat keskenään.

Palvelu koostuu erilaisista rekrytointikanavista (jäljempänä ”Rekrytointikanava”), joista vastaavat yhtiöt kuuluvat Yhtiön kanssa samaan konserniin, mutta ovat Yhtiöstä erillisiä itsenäisiä oikeushenkilöitään (jäljempänä ”Kumppani”). Työnhakija voi käyttää Profiiliaan eri Rekrytointikanavissa.

Palvelun tietosuojailmoituksen löydät täältä www.avustaja/legal.

Nämä Palvelun käyttöehdot koskevat sinun ja Yhtiön välisiä oikeussuhteita käyttäessäsi Palvelua (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Rekisteröitymällä Palveluun tai käyttämällä Palvelua sinä hyväksyt Käyttöehdot itseäsi oikeudellisesti sitovaksi (jäljempänä ”Sitoumus”). Sitoumus on siten sopimus, joka luo laillisesti sitovat ehdot sinun ja Yhtiön välillekäyttäessäsi Palvelua. Sinä et saa käyttää Palvelua, mikäli et solmi Sitoumusta Yhtiön kanssa.

1.     YLEISTÄ 

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa Sitoumusta. Yhtiö ilmoittaa muutoksista Käyttäjille sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttämällä Palvelua muutosten jälkeen Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään oikeudellisesti sitoviksi.

 Työnhakijan on oltava vähintään 15 vuotta täyttänyt luonnollinen henkilö.

Työnantajan/Rekrytoijan on oltava täysivaltainen ja lain mukaan perustettu oikeushenkilö, jotta sillä olisi oikeus käyttää Palvelua. Työnantajan/Rekrytoijan edustaja käyttää Palvelua Työnantajan/Rekrytoijan puolesta, vaikka hänellä olisi Palvelussa oma käyttäjätilinsä Työnantajan/Rekrytoijan edustamista varten. Työnantajan/Rekrytoijan edustaja ei saa käyttää Palvelua, mikäli hän ei ole sen Työnantajan/Rekrytoijan oikeutettu edustaja, jota hän väittää edustavansa tai mikäli Työnantajaa/Rekrytoijaa, jota hän väittää edustavansa, ei ole olemassa.

Luomalla käyttäjätilin Palveluun (jäljempänä ”Käyttäjätili”) ja käyttämällä Palvelua, sinä vakuutat olevasi laillisesti kelpoinen sekä oikeutettu solmimaan sitovan sopimuksen Yhtiön kanssa Sitoumuksen muodossa ja noudattavasi voimassaolevaa lainsäädäntöä.

2.     KÄYTTÄJÄTILIN LUOMINEN

 Käyttäjä voi luoda käyttäjätilin Palvelun kautta.

Käyttäjän tulee rekisteröitymisen yhteydessä antaa Palvelun edellyttämät tiedot totuudenmukaisesti. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa sinun antamiesi tietojen oikeellisuus ja soveltuvuus Palvelun käyttämiseen.

Käyttäjät ovat yksinomaisesti vastuussa kaikesta Käyttäjätilin kautta suoritetusta toiminnasta sekä salasanan turvallisesta käytöstä, ylläpidosta, salassapidosta ja kaikesta muusta vastaavasta. Mikäli Käyttäjä huomaa, että joku muu on käyttänyt tämän Käyttäjätiliä ilman lupaa, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta sähköpostiosoitteeseen support@profiili.io

3.     PALVELUN KÄYTTÖ

 Työnhakija voi käyttää Palvelua seuraavasti:

 • Työnhakija voi tutustua avoimiin työpaikkoihin yhtiöiden sivuilta tai sovelluksista. Työpaikat julkaistaan myös yleisissä työnhakumedioissa, kuten Oikotiessä, Duunitorissa ja Te-palveluissa.
 • Työnhakija voi hakea avoimiin työpaikkoihin tekemällä itselleen Profiilin ja hakemalla työtehtäviä.
 • Profiili on Työnhakijan käyttäjäprofiili, jolla Työnhakija voi etsiä työpaikkoja Palvelussa olevista Rekrytointikanavista. Profiilissa Työnhakija voi määrittää oman osaamisensa, taitonsa ja kokemuksensa sekä oman statuksensa kahdesta vaihtoehdosta (Aktiivinen/Passiivinen). Profiili on siten Työnhakijan digitaalinen CV, jota Työnhakija voi ylläpitää työuransa eri vaiheissa.
 • Työnhakija määrittää itse, mitä Rekrytointikanavia hän haluaa Profiilillansa käyttää. Työnhakija voi tehdä Palveluun myös pelkän Profiilin, hakematta mihinkään työhön.
 • Profiili on lähtökohtaisesti anonyymi Työnantajille ja Rekrytoijille, eli Profiilin henkilötiedoista piilotetaan ne tiedot, joilla Työnhakija voidaan tunnistaa. Työnhakija voi vaihtaa Profiilinsa kokonaan julkiseksi tai vain tietyille Rekrytoijille taikka Työnantajille julkiseksi. Työnhakija voi viestiä palvelussa Rekrytoijan kanssa.
 • HUOM! On suositeltavaa, että Työnhakija ottaa kaikki Rekrytointikanavat käyttöönsä, sillä mitä useampaa Rekrytointikanavaa Työnhakija käyttää, sitä useampi Työnantaja ja Rekrytoija saa tiedon hänen Profiilistaan.

 

Työnantaja voi käyttää Palvelua seuraavasti:

 • Työnantaja voi tehdä työntekijätarpeisiin liittyviä tilauksia ja toimeksiantoja Rekrytoijille.
 • Työnantaja voi selata anonyymisti saatavilla olevia Työnhakijoita Profiilien avulla.
 • Työnantaja voi tarkastella Rekrytoijan heille ehdottamia Työnhakijoiden Profiileita.

 

Rekrytoija voi käyttää Palvelua seuraavasti:

 • Rekrytoija julkaisee Palveluun avoimia työpaikkailmoituksia.
 • Rekrytoija voi selata kaikkia Palvelun Profiileita ja olla Työnhakijoihin yhteydessä.
 • Rekrytoija syöttää Työnantajien työntekijätarpeisiin liittyviä tilauksia ja toimeksiantoja Palveluun.
 • Rekrytoija voi tarkkailla minkälaisia osumia Palvelu löytää avoimien työpaikkojen ja Työnhakijoiden välille.
 • Rekrytoija voi ehdottaa anonyymeja Profiileita Työnantajille ja täyttää näin erilaisia tilauksia.

Käyttäjä voi myös käyttää Palvelua joko henkilökohtaisen avun tarjoajana (jäljempänä ”Avun Tarjoaja”) tai sitä tarvitsevana (jäljempänä ”Apua Tarvitseva”). Avun Tarjoajan on tehtävä profiili Palveluun, joka näkyy Apua Tarvitseville anonyyminä avun tarjoamisilmoituksena. Apua Tarvitseva voi pyytää apua Avun Tarjoajalta Palvelun kautta. Tällaisessa tilanteessa Yhtiön henkilöstö ottaa yhteyden Apua Tarvitsevaan ja avustaa Apua Tarvitsevaa ja Avun Tarjoajaa aloittamaan yhteydenpidon keskenään. Kaikki Apua Tarvitsevan ja Avun Tarjoajan välinen toiminta tapahtuu Palvelun ulkopuolella, eikä Yhtiö täten vastaa mistään osapuolten välisestä toiminnasta. 

4.     MAKSUT

Työnhakija käyttää Palvelua maksutta.

 Yhtiö perii Palvelun käytöstä maksun Työnantajalta sekä Rekrytoijalta maksuehtojen mukaisesti. Löydät maksuehdot osoitteesta: www.profiili.io/maksuehdot.

5.     KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Työnhakija ei saa käyttää Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin. 

Käyttäjän tulee kaikissa tilanteissa itse huolehtia omasta tietokone- ja mobiililaitteistosta sekä muista tietoliikennelaitteista ja -asioista, kuten laitteiston kunnosta, internetyhteydestä, virustorjunnasta, varmuuskopioista ja muista vastaavista seikoista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain niihin tarkoituksiin, jotka ovat sallittuja Sitoumuksessa ja missä tahansa asiaankuuluvan tuomiovallan alueella soveltuvassa lainsäädännössä, säännöksessä tai yleisesti hyväksytyissä menettelytavoissa tai ohjeistuksissa.

Hyvien tapojen vastaisten ja/tai toisten oikeuksia loukkaavien käyttäjänimien valitseminen on kiellettyä. Yhtiöllä on oikeus sulkea Käyttäjätili Käyttäjän toimiessa tämän Sitoumuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun yli kahteentoista (12) kuukauteen.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei ryhdy mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai muulla tavoin haittaa Palvelua tai palvelimia ja tietoverkkoja, jotka on kytketty Palveluun.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Kun vierailet kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, teet sen omalla vastuullasi.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on valheellista, hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Palvelua koskevat oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet, ovat Yhtiön yksinomaista omaisuutta. Palvelu on suojattu tekijänoikeudella voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Yhtiön tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

6.     YHTIÖN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Yhtiö toimii vain ja ainoastaan Palvelun ylläpitäjänä. Yhtiö ei siten vastaa Palvelun Käyttäjistä tai Käyttäjien toiminnasta Palvelussa, tavasta käyttää Palvelua tai käytöksestä taikka mistä tahansa muusta vastaavasta toiminnasta Palveluun liittyen. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käytön estymisestä tai sisällöstä.

Yhtiöllä on oikeus hyödyntää Käyttäjän Palveluun julkaisemaa sisältöä liiketoiminnan harjoittamiseen, kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä Palvelun parantamiseen, kehittämiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin.

Yhtiö ei ole vastuussa mistään Käyttäjien toimista. Yhtiö ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen vahingoista, tapaturmista tai rikoksista, jotka liittyvät Käyttäjien Palvelun käyttöön. Yhtiö ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen taikka tietoon ja ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

Yhtiö ei ole vastuussa mistään Palvelun käyttöön liittyvistä tai siitä aiheutuneista tappioista tai menetyksistä Käyttäjille. Käyttäjät sitoutuvat siihen, että he ovat yksinomaan itse vastuussa kaikista tämän Sitoumuksen mukaisten velvollisuuksien laiminlyönneistä sekä niiden seurauksista.

Yhtiö ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Yhtiö ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Yhtiöllä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Yhtiö voi myös yksipuolisesti lopettaa (kokonaan tai osittain) Palvelun tarjoamisen sinulle tai kaikille Käyttäjille siitä erikseen ilmoittamatta.

Palvelu toimitetaan ”sellaisena kuin se on.” Siten Yhtiö ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun laadusta, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Yhtiö ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Yhtiöllä on oikeus tarjota Palvelussa kolmansien osapuolien mielipiteitä, neuvoja, tarjouksia tai muita tietoja. Kolmannet osapuolet ovat omatoimisesti vastuussa Palvelussa jakamastaan tiedosta. Siten Yhtiö ei anna mitään takeita kolmannen osapuolen jakamasta tiedosta Palvelussa, eikä se siten ole vastuussa kolmannen osapuolen Palvelussa jakamasta tiedosta.

Yhtiö ei vastaa Palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Yhtiön itsensä tuottamaa tietosisältöä. Yhtiö ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista tiedoista, niiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai laillisuudesta.

Yhtiöllä on oikeus poistaa Palvelusta aineisto, (i) jonka ilmoittamisen tai esittämisen Palvelussa Yhtiö on kieltänyt, tai (ii) joka on Yhtiön näkemyksen mukaan lainvastainen, hyvän tavan tai tämän Sitoumuksen vastainen, sopimaton tai virheellinen, taikka (iii) joka on haitallinen tai vahingollinen Yhtiölle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Yhtiöllä on myös oikeus poistaa Palvelusta aineistoja, jos aineistoon liittyy mitä tahansa oikeudellisia epäselvyyksiä, loukkaavaa tietoa tai Yhtiön brändille epäasiallista sisältöä.

Mikäli Käyttäjä ei noudata Sitoumusta, Yhtiö voi purkaa Sitoumuksen välittömin oikeusvaikutuksin, mitätöidä Käyttäjän Palveluun luoman Käyttäjätilin ja ottaa käyttöön kaikki muut vastaavat toimintatavat.

Yhtiöllä on, hyviä tapoja noudattaen, oikeus käyttää Työnantajan tai Rekrytoijan ja Yhtiön välistä yhteistyötä hyväksi omassa markkinoinnissaan ja referenssinä.

7.     VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS

Niin pitkälle kuin voimassa oleva laki sallii, Yhtiö, sen kumppaniyritykset tai lisenssinantajat taikka muut palveluntuottajat eivät ole vastuussa mistään sinulle Palvelun käytöstä aiheutuneesta vahingosta, vaikka Yhtiötä olisikin neuvottu tällaisen vahingonvastuun käsittelemisestä.

Edellä lausutusta huolimatta, Yhtiön vahingonkorvausvastuu voi olla kuitenkin enintään se summa, minkä sinä olet maksanut Yhtiölle Palvelun käytöstä.

Joidenkin maiden lainsäädäntö ei salli tiettyjen vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten osa tai kaikki tämän kohdan rajoituksista ei välttämättä koske sinua.

8.     TIETOSUOJA JA TIETOSUOJASOPIMUS 

Tietosuojaroolit Palvelussa ja Rekrytointikanavissa:

Yhtiö toimii Palvelussa Työnhakijoiden Profiileissa olevien henkilötietojen itsenäisenä rekisterinpitäjänä, sillä Yhtiö tarjoaa itsenäisesti Palvelua Käyttäjille. Kumppanit toimivat Työnhakijoiden Profiileissa olevien henkilötietojen osalta Yhtiön käsittelijöinä, kun Kumppanit mahdollistavat Profiilien käytön Rekrytointikanavissaan, sillä tämä henkilötietojen käsittely tapahtuu tosiasiassa Yhtiön puolesta ja lukuun.

Palvelussa Yhtiö luovuttaa Profiileissa olevia henkilötietoja Työnantajalle/Rekrytoijalle jotta Työnantaja/Rekrytoija voisi käyttää Profiileita omiin tarkoituksiinsa tämän Sitoumuksen mukaisesti (esim. työllistäminen ja rekrytointi). Kun Työnantaja/Rekrytoija käyttää Profiileita omiin tarkoituksiinsa, Työnantaja/Rekrytoija toimii Profiileissa olevien henkilötietojen itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiö ja Työnantaja/Rekrytoija eivät ole Profiileissa olevien henkilötietojen käsittelyn osalta toistensa käsittelijöitä, sillä he eivät käsittele Profiileita toistensa puolesta ja lukuun. Näin ollen tämän Sitoumuksen nojalla, Yhtiö ja Työnantaja/Rekrytoija ovat yksin eivätkä yhdessä vastuussa omista Profiileita koskevista henkilötietojen käsittelytoimistaan.

Profiileissa olevien henkilötietojen käyttö Työnantajan/Rekrytoijan toimesta:

Työnantaja/Rekrytoija nimenomaisesti sitoutuu siihen, että Työnantaja/Rekrytoija saa käyttää Yhtiön jakamia Profiileita ainoastaan tämän Sitoumuksen mukaisiin tarkoituksiin, ja Työnantaja/Rekrytoija ei käsittele Profiileissa olevia henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin tämän Sitoumuksen mukaisiin tarkoituksiin. 

Työnantaja/Rekrytoija nimenomaisesti sitoutuu siihen, että Työnantaja/Rekrytoija käsittelee Profiileissa olevia henkilötietoja lain mukaisesti. Työnantaja/Rekrytoija sitoutuu nimenomaisesti myös siihen, että Työnantaja/Rekrytoija vastaa itse täysin ja itsenäisesti kaikista Työnantajan/Rekrytoijan omista henkilötietojen käsittelytoimista.

Työnhakijan antama lupa Profiileissa olevien henkilötietojen luovuttamiselle:

Työnhakija ymmärtää ja hyväksyy, että Yhtiön Palvelussa luovutetaan Profiileissa olevia henkilötietoja Rekrytointikanavissa ja Työnantajalle/Rekrytoijalle. Mikäli Profiileissa olevia henkilötietoja ei luovutettaisi, ei Yhtiö voisi tarjota Palvelua, eikä Työnhakija voisi käyttää Palvelua. Näin ollen, mikäli Työnhakija ei halua luovuttaa henkilötietojaan, Työnhakijan ei tule käyttää Palvelua tai tulee lopettaa Palvelun käyttö.

Työnhakija ymmärtää ja hyväksyy, että Yhtiö ja Työnantaja/Rekrytoija ovat itsenäisesti vastuussa omista henkilötietojen käsittelytoimistaan.

Tietosuojasopimus Yhtiön ja Työnantajan/Rekrytoijan välillä:

Yhtiö käsittelee Rekrytoijan/Työnantajan vastuulla olevia henkilötietoja Rekrytoijan/Työnantajan puolesta ja lukuun, kun Yhtiö käsittelee Rekrytoijan/Työnantajan yhteyshenkilöiden henkilötietoja Palvelussa. Tällöin Yhtiö toimii noiden henkilötietojen osalta henkilötietojen käsittelijänä, kun taas Rekrytoija/Työnantaja on noiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

Täten osapuolten on solmittava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen tietosuojasopimus, jossa osapuolet sopivat tavoista, joilla käsittelijä saa käsitellä rekisterinpitäjän vastuulla olevia henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Tämä kohta 8 sisältää osapuolten välisen tietosuojasopimuksen, ja molempien osapuolten on noudatettava sen määräyksiä rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä toimiessaan.

Tietosuojasopimuksen kohta

Selite

8.1  Käsittelyn kohde ja kesto

Palvelun käytölle tarpeellisia henkilötietoja käsitellään Sitoumuksen toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely kestää niin pitkään, kun Sitoumus on voimassa.

8.2  Käsittelyn luonne ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Sitoumuksen mukaisen sopimussuhteen toteuttamiseksi.

8.3  Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät

Henkilötietojen tyyppejä ovat perus- ja yhteystiedot ja muut Sitoumuksen toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot, joita käsittelijä käsittelee Sitoumuksen mukaisesti rekisterinpitäjän puolesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät koostuvat Työnantajien/Rekrytoijien yhteyshenkilöistä.

8.4  Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on oikeus käsitellä sen vastuulla olevia henkilötietoja.

 

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa antaa käsittelijälle sitovia kirjallisia ohjeita tähän tietosuojasopimukseen liittyen.

8.5  Rekisterinpitäjän antamat ohjeet

Käsittelijän tulee käsitellä henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti siinä määrin kuin se on tarpeen Sitoumuksen toteuttamiseksi. Käsittelijä ei saa koskaan käsitellä henkilötietoja tavalla, joka on ristiriidassa rekisterinpitäjän dokumentoitujen ohjeiden kanssa.

8.6  Toiset käsittelijät

Käsittelijällä on oikeus käyttää muita käsittelijöitä (esim. pilvipalvelujen tarjoajia) (jäljempänä ”Alikäsittelijä”) henkilötietojen käsittelyyn.

 

Käsittelijän tulee ylläpitää päivitettyä luetteloa kaikista Alikäsittelijöistä, joita se käyttää henkilötietojen käsittelyssä. Luettelon tulee sisältää kuvaus tarkoituksesta, jota varten käsittelijä käyttää Alikäsittelijää henkilötietojen käsittelyyn sekä kyseisen henkilötietojen käsittelytoiminnan maantieteellinen sijainti.

 

Käsittelijän tulee toimittaa rekisterinpitäjälle päivitetty luettelo Alikäsittelijöistä ilman aiheetonta viivytystä rekisterinpitäjän kirjallisen pyynnön jälkeen.

 

Käsittelijän on ilmoitettava rekisterinpitäjälle hyvissä ajoin ja kirjallisesti kaikista suunnitelluista muutoksista, jotka koskevat Alikäsittelijöiden lisäämistä tai vaihtamista. Rekisterinpitäjällä on oikeus vastustaa tällaisia muutoksia.

 

Alikäsittelijöiden on noudatettava samoja velvoitteita kuin käsittelijän, ja käsittelijä on täysin vastuussa kaikista Alikäsittelijöiden henkilötietojen käsittelytoimista. Rekisterinpitäjän kirjallisesta pyynnöstä käsittelijän tulee antaa tietoa rekisterinpitäjälle siitä, miten käsittelijän ja Alikäsittelijän välisessä sopimuksessa on sovittu tietosuojasta.

8.7  Kansainväliset tietosiirrot

Rekisterinpitäjä myöntää käsittelijälle yleisen luvan siirtää henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, kunhan tietojen siirrossa noudatetaan kaikkia soveltuvia lakeja, Sitoumusta ja tätä tietosuojasopimusta. Mikäli jokin jo toteutetun siirron edellytys lakkaa, käsittelijä on velvollinen välittömästi toteuttamaan korvaavan toimenpiteen, jolla taataan, että siirto on tietosuoja- ja muun soveltuvan lainsäädännön, viranomaismääräysten, rekisterinpitäjän ohjeiden ja tietosuojasopimuksen mukainen, taikka välittömästi lopettamaan henkilötietojen siirtämisen EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja palauttamaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle siirtämänsä tiedot Suomeen.

8.8  Salassapito

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asianmukaista salassapitovelvollisuutta.

8.9  Tietoturva

Henkilötietojen käsittelijä huolehtii siitä, että hän toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietosuojatoimenpiteet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. Käsittelijä vastaa siitä, että henkilötietojen käsittelyyn liittyvään toimintaan sovelletaan dokumentoituja asianmukaisia riskienhallinta- ja tietoturvaprosesseja. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla (i) henkilötietojen salaus tai pseudonymisointi, (ii) järjestelmien ja tietoliikenteen asianmukainen suojaaminen, (iii) käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden järjestäminen ja (iv) kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa.

8.10                       Tietomurrot

Käsittelijän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksista ja henkilötietojen asiattomasta käsittelystä rekisterinpitäjälle välittömästi saatuaan tällaisesta tiedon. Käsittelijän on lisäksi viivytyksettä ja viimeistään 48 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta tai uhasta annettava rekisterinpitäjälle rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, asian selvittämiseksi, vastaavien loukkausten ehkäisemiseksi ja lakisääteisten ilmoitusten tekemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten kuvaus tietoturvaloukkauksesta ja loukkauksen seurauksista sekä kuvaus toimenpiteistä, joihin Käsittelijä on ryhtynyt tietoturvaloukkauksen johdosta. Käsittelijän on täydennettävä näitä tietoja rekisterinpitäjän pyynnöstä ja tämän ohjeiden mukaisesti.

 

Käsittelijä dokumentoi aina riittävällä tavalla kaikki sen toimintaa koskevat tietoturvaloukkaukset.

8.11                       Käsittelijän avustusvelvollisuus

Käsittelijällä on velvollisuus auttaa rekisterinpitäjää (i) asianmukaisilla toimenpiteillä noudattamaan rekisteröityjen tietosuojaoikeuksia koskevia pyyntöjä, (ii) varmistamaan vaatimustenmukaisuus tietosuoja-asetuksen artiklojen 32-36 kanssa, ja (iii) varmistamaan vaatimustenmukaisuus mahdollisten muiden rekisterinpitäjän tietosuojavelvollisuuksien kanssa.

8.12                       Rekisterinpitäjän compliance ja tarkastusoikeus (auditointi)

Käsittelijän on saatettava rekisterinpitäjän kirjallisesta vaatimuksesta rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksen artiklassa 28 säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja käsittelijä sallii rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit ja osallistuu niihin. Rekisterinpitäjä vastaa auditoinnin kustannuksista.

8.13                       Henkilötietojen palauttaminen tai tuhoaminen

Sitoumuksen päätyttyä käsittelijän ja sen alihankkijoiden on palautettava omalla kustannuksellaan rekisterinpitäjän henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti joko rekisterinpitäjälle tai mikäli rekisterinpitäjän asiakas on rekisterinpitäjä, rekisterinpitäjän asiakkaalle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, osapuolet sopivat erikseen aineiston tuhoamisesta

9.     SITOUMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

Tämä Sitoumus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä tämän Sitoumuksen tai Käyttäjän käyttäessä Palvelua.

Tämä Sitoumus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjä voi irtisanoa Sitoumuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

Tämän Sitoumuksen päättyessä Yhtiö sulkee Käyttäjän Käyttäjätilin sekä poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston Palvelusta.

Sekä Yhtiö että Käyttäjä vapautuvat Sitoumuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

10.  SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU

Sitoumukseen sekä Käyttäjän ja Yhtiön väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Työnhakijan ja Yhtiön välillä ratkaistaan lopullisesti Helsingin käräjäoikeudessa.

Sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet Työnantajan tai Rekrytoijan ja Yhtiön välillä ratkaistaan lopullisestivälimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi ja se pidetään Helsingissä, Suomessa.

11.  SEKALAISTA 

Sinulla ei ole lupaa luovuttaa, siirtää tai alilisensoida tätä Sitoumusta, ellet saa Yhtiöltä siihen etukäteistä kirjallista suostumusta. Yhtiöllä on yksipuolinen oikeus luovuttaa tai siirtää sen Sitoumuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet joko kokonaan tai osittain. 

Hyväksyt, että jos Yhtiö ei käytä tai pane täytäntöön sen Sitoumuksen mukaisia laillisia oikeuksia (esim. oikeutta korvaukseen), niin se ei tarkoita sitä, että Yhtiö virallisesti luopuisi oikeuksistaan, vaan Yhtiöllä on tästä huolimatta edelleen oikeus turvautua oikeuksiinsa.

Mikäli tuomioistuimen päätöksellä jokin tämän Sitoumuksen määräys tuomitaan pätemättömäksi, niin vain tuo pätemätön määräys poistetaan Sitoumuksesta, jolloin Sitoumus pysyy muutoin päteviltä osiltaan edelleen voimassa.

Sitoumuksen päättymisestä huolimatta kohdat 4 – 7 ja 10 säilyvät Käyttäjien ja Yhtiön välillä voimassa.