fbpx

Avustaja.fi  Avustajapalvelut tarjoaa monipuolisesti kotiin tuotettavia tukipalveluita. Mitä nämä tukipalvelut sitten ovat? Lue lisää!

Henkilökohtainen apu

Asiakasta avustetaan henkilökohtaisesti niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta joista hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa palvelun saajaa toteuttamaan omia valintojaan päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Avustaja kotiin, kotiapu

Avustaja kotiin on kotiin tuotettava, asiakkaan palvelutarvetta vastaava ei-ammatillinen palvelu. Avustaja kotiin-palvelu ei ole hoidollista, vaan voi sisältää esimerkiksi huolenpitoa, saattoapua, ohjausta, ulkoiluapua ja ruokailuista huolehtimista. Palvelulla tuetaan kotona selviytymistä. Asiakkailla voi olla esim. oman toiminnan ohjauksen vaikeuksia, vaikeuksia kommunikoinnissa sekä valvonnan ja/tai ohjauksen tarvetta. Avustaja kotiin -palvelulla voidaan täydentää kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa tutun avustajan kanssa.

Hoitaja kotiin, ammatillinen apu

Avustaja kotiin on kotiin tuotettava, asiakkaan palvelutarvetta vastaava ei-ammatillinen palvelu. Palvelu kattaa ikäihmiset, vammaiset ja sairaat tai henkilöt, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Avustaja kotiin-palvelu ei ole hoidollista, vaan voi sisältää esimerkiksi huolenpitoa, saattoapua, ohjausta, ulkoiluapua ja ruokailuista huolehtimista. Palvelulla tuetaan kotona selviytymistä. Asiakkailla voi olla esim. oman toiminnan ohjauksen vaikeuksia, vaikeuksia kommunikoinnissa sekä valvonnan ja/tai ohjauksen tarvetta. Avustaja kotiin -palvelulla voidaan täydentää kotipalvelun antamaa henkilökohtaista huolenpitoa. Avustaja kotiin -kotiapu perustuu asiakkaan tarpeisiin tutun avustajan kanssa.

Omaishoidon sijaispalvelut

Omaishoitaja on läheinen tai perheenjäsen, joka auttaa ja tukee henkilöä sairauteen, vammaisuuteen tai korkeaan ikään liittyvien tilanteiden kanssa, joista hän ei selviytyisi omatoimisesti. Omaishoitaja huolehtii läheisensä ruokailusta, peseytymisestä, pukeutumisesta, lääkehoidosta ja mahdollisesti myös sairaanhoidollisista toimenpiteistä.
Myös omaishoitaja tarvitsee tukea! Omaishoitajalla on sitovassa omaishoitotilanteessa oikeus lakisääteiseen vapaaseen, eli vähintään kolmeen vapaavuorokauteen kuukaudessa. Vapaapäivät voi pitää kuukausittain tai kerätä pidemmäksi jaksoksi.

Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa tukea perheiden erilaisissa elämäntilanteissa. Kotipalvelun tavoitteena on antaa konkreettista ja suunnitelmallista apua ja tukea perheen arkielämään, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa.

Kotipalvelua voi saada, kun perheen toimintakyky on alentunut tai erityisen elämäntilanteen perusteella on tullut huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Käytännön apu voi olla esimerkiksi lastenhoidossa ja kasvatuksessa sekä arjen toiminnoissa auttamista ja ohjaamista.

Ikäihmisten tukipalvelut

Ikäihmisten tukipalveluilla olemme arjessa mukana auttamassa ja mahdollistamassa päivittäisiä toimia, joihin ikäihminen tukea tarvitsee. Palvelut voivat olla esimerkiksi liikkumista tukevia palveluita, hygienia-, ateria- tai asiointipalveluita.

Tuetun asumisen tukipalvelut

Tuetussa asumisessa asukas huolehtii itsenäisesti ruokailustaan ja ostoksistaan, mutta saattaa tarvita apua esimerkiksi kodinhoidossa tai raha-asioiden hoitamisessa. Mahdollistamme monipuolisesti tuetun asumisen tukipalveluita.

Tukihenkilöpalvelut

Tukihenkilöpalvelut toteutetaan niiden lakisääteisen tarkoituksen ja tavoitteiden toteuttamiseksi yksilön itsenäistä elämää ja elämäntapaa kunnioittaen. Tarvittaessa räätälöimme ratkaisunmukaisia tukihenkilöpalveluita esiin nousseiden tarpeiden mukaisesti.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Haluaisitko kuulla lisää palveluistamme? Klikkaa, ota yhteyttä ja keskustellaan sinun tarpeistasi!

Ota yhteyttä

Avustajaksi

Kiinnostuitko lähtemään mukaan Avustaja.fi toimintaan? Klikkaa itsesi profiilipalveluumme, täytä osaamispohjainen profiili ja olet lähempänä merkityksellistä työtä!

Täytä profiili

Lämmöllä ja kunnioituksella

Avustaja.fi Avustajapalvelut