fbpx

Avustaja.fi Avustajapalvelut tarjoaa henkilökohtaista apua avustettaville ympäri Suomea. Henkilökohtainen apu on avustusta, jota tarjotaan niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta joista hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on auttaa avustettavaa toteuttamaan omia valintojaan päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua on mahdollista saada palvelusetelillä. Miten tämä toimii? Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita, esimerkiksi henkilökohtaista apua yksityisiltä palvelujen tuottajilta, kuten meiltä Avustaja.fi Avustajapalveluilta.

Miten palvelusetelin voi saada?

Palvelun tarpeen arviointi lähtee yleensä aina liikkeelle yhteydenotosta kunnan vammaispalveluun. Henkilökohtaisen avun palveluseteli on mahdollista saada, mikäli on oikeutettu palveluun ja kotikuntasi käytössä ovat palvelusetelit. Me tuotamme lisäksi palveluita sekä kunnan maksamana ostopalveluna sekä itsemaksaville asiakkaille.

Mitä seuraavaksi?

Mikäli sinulta löytyy jo palveluseteli, ole meihin rohkeasti yhteydessä ja katsotaan tarkemmin palvelukokonaisuuksiamme juuri sinulle suunnattuina. Neuvomme sinua mielellämme palvelusetelin käyttöön liittyvissä asioissa!

Yhteystiedot

info@avustaja.fi

040 723 6424

Lämmöllä ja kunnioituksella, itsenäisen elämän tukena

Avustaja.fi Avustajapalvelut